Analiza oprocentowania kredytu gotówkowego w szerszej perspektywie

Standardowo możesz skorzystać z oprocentowania stałego lub z oprocentowania zmiennego kredytu gotówkowego. Stopy procentowe ustala odgórnie Narodowy Bank Polski (bank centralny) zgodnie z bieżącą polityką monetarną. Głównym celem banku centralnego jest stabilizacja inflacji i oczywiście wsparcie rozwoju gospodarczego. Niskie stopy procentowe zachęcają do pobierania kredytów, natomiast wysokie stopy procentowe zniechęcają pożyczkobiorców i po prostu służą do cyklicznego obniżania inflacji. Oprocentowanie stałe naturalnie zapobiega nagłym skokom budżetu gospodarstwa domowego. Jeżeli cenisz sobie stabilizację to oprocentowanie stałe gwarantuje optymalne wyniki. Oprocentowanie zmienne opłaca się w momencie, gdy przewidujesz obniżki stóp procentowych w pewnym okresie. Jeżeli zaciągasz kredyt gotówkowy na kilka lat i rozumiesz funkcjonowanie polityki monetarnej możesz zaryzykować oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie zmienne to po prostu pewien „hazard” w umowie kredytowej.

System spłaty rat też ma znaczenie dla gospodarstwa domowego

Nie tylko oprocentowanie ma znaczenie w kredycie gotówkowym, ale także system spłaty rat. Jeżeli wybierzesz raty malejące, wtedy obniżysz sumę odsetek. Raty równe wbrew pozorom zwiększają całkowity koszt kredytu, nie dają dodatkowych korzyści. Uważaj ostatecznie na spłacanie kredytu przed terminem. Niektóre instytucje finansowe w takim momencie pobierają prowizje i to na dość wysokim poziomie. Oprocentowanie stałe, a także raty malejące w krótkoterminowej umowie kredytowej to jedno z najlepszych rozwiązań. To niewielkie ryzyko, maksymalna stabilizacja i tylko delikatne obciążenie budżetu na początku spłaty rat. Wskazówki z artykułu to uniwersalna strategia postępowania na rynku kredytowym.