Korzystając z ogólnodostępnych baz danych, a także międzybankowych systemów wymiany informacji, banki w kilka chwil mogą się dowiedzieć czy przyznając kredyty gotówkowe nie narażają się na wysokie straty. Jest to również bardzo korzystne dla klientów banku, którzy kredyt gotówkowy mogą mieć w kwadrans na swoim koncie. Pieniądze oddane im do dyspozycji mogą być zagospodarowane w dowolny sposób, zaś raty są małe i rozłożone na dogodny czas. Z pomocą bankowości internetowej banki mają moc przyciągania nowych, potencjalnych klientów, dając im okazję do wyeliminowania czasochłonnych wizyt w oddziałach banków – czy to po założenie nowego rachunku, wyrobienie karty, kredyt gotówkowy lub zmianę limitów na karcie kredytowej. Bankowość internetowa pozwala samodzielnie zarządzać każdy aspektem swojego konta, oszczędzając czas i minimalizując wszystkie koszty związane z zarządzaniem rachunkiem. Dzięki temu i kredyty gotówkowe mogą mieć niższe oprocentowanie, a lokaty być korzystniej oprocentowane, zapewniając nam większy zysk. Czyż to nie jest wspaniałe, że posiadanie konta bankowego może być w pełni bezpłatne i wygodne?