Potencjał kredytowania możesz zwiększyć najszybciej powiększeniem dochodu, np. po uzyskaniu premii okolicznościowej od pracodawcy, czy przez wprowadzenie do umowy dochodu współmałżonka. Pozyskiwanie kredytu gotówkowego, szczególnie większego jest łatwiejsze ze współmałżonkiem ze względu na maksymalizację zdolności kredytowej. W firmach pożyczkowych procedura udzielania kredytów gotówkowych przebiega bardzo podobnie. Banki detaliczne muszą się dopasować do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, do prawa bankowego, do polityki Narodowego Banku Polskiego. Dobra wiadomość dla kredytobiorców to uwzględnienie w zdolności kredytowej programu 500+.

Jeżeli jesteś nowym klientem instytucji finansowej oczekuj przeanalizowania wniosku dodatkowo przez wewnętrznych analityków. Chodzi przede wszystkim o potwierdzenie złożonych danych. Przy kolejnych kredytach gotówkowych nie trzeba najczęściej przechodzić przez dodatkowe procedury. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy terminowo spłacasz podjęte zobowiązania. Maksymalizacja zdolności kredytowej to najlepsza strategia dla nowoczesnego gospodarstwa domowego.