Dokumenty niezbędne do wniosku kredytowego

Standardowym dokumentem jest dowód osobisty, który potwierdza naszą tożsamość, jednak może to być również inny dokument np. paszport. Inne dokumenty które będą nam potrzebne w trakcie analizy kredytowej zależą przede wszystkim od źródła naszego dochodu. Wymagania w kwestii dokumentów różnią się wówczas w zależności o d tego w jakim banku chcemy uzyskać kredyt. Pamiętajmy że bak zawsze będzie żądał dokumentów potwierdzających nasze dochody.

A zatem jeżeli pracujesz na umowę o pracę bank poprosi o:

- oryginał zaświadczenia potwierdzającego nasze zatrudnienie oraz wysokość wynagrodzenia,

- świadectwo pracy bądź też umowę o pracę od poprzedniego pracodawcy jeżeli pracodawca zmienił się w ciągu roku,

- deklarację podatkową przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język polski w sytuacji kiedy pracujesz poza granicami polski

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło bank poprosi o:

- oryginał zaświadczenia potwierdzającego nasze zatrudnienie oraz wysokość wynagrodzenia,

- umowę o dzieło lub umowę zlecenie które potwierdzi wysokość uzyskanych dochodów za ostatnie 12 miesięcy,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za ostatnie 12 miesięcy bądź też faktury potwierdzające uzyskanie tych dochodów,

Prowadząc działalność gospodarczą i pełną księgowość bądź też księgę przychodów, wówczas bank poprosi o:

- odpis z KRS,

- Regon,

- Informacje o dochodach za cały bieżący rok,]

- zeznanie podatkowe za poprzedni rok,

księgę przychodów oraz księgę rozchodów bądź też bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok.