Przede wszystkim należy wiedzieć, że kredyty hipoteczne udzielane są przez instytucje bankowe i mają określony cel, na który możemy spożytkować uzyskane pieniądze. To, jaki wydatek możemy pokryć z ich pomocą, zależy już od parametrów konkretnej oferty, dlatego nie można pomijać tego aspektu podczas przeglądania oraz analizy dostępnych na rynku propozycji. Najczęściej kredyt hipoteczny służy zakupieniu nieruchomości. To jednak nie jest jedyna możliwa opcja. Nieraz można natrafić na warianty przeznaczone na sfinansowanie takich inwestycji jak:

  • konsolidacja zobowiązań bankowych
  • przeprowadzenie remontu, adaptacji lub przebudowy
  • zakup działki
  • zakup garażu

Jak zatem widać, osoby zainteresowane mają całkiem szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o wydatki, które można pokryć z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. W przypadku tego rodzaju zobowiązań o charakterze konsolidacyjnym służą one do tego, aby pokryć posiadane przez nas zadłużenia bankowe i niejako połączyć je w jedno. Pozostałe wymienione wcześniej propozycje są dosyć jasne – można zauważyć, że w pewien sposób są one związane z tematyką nieruchomości.

Kolejnym charakterystycznym elementem przy kredycie hipotecznym jest zdecydowanie wkład własny. W skrócie jest to po prostu kwota, którą na dany moment dysponujemy i możemy ją przeznaczyć na sfinansowanie części planowanej przez nas inwestycji. Przy pomocy kredytów hipotecznych niejednokrotnie pokrywa się duże wydatki, dlatego też banki wymagają od nas własnego wkładu finansowego w całe przedsięwzięcie, aby uzyskać swego rodzaju potwierdzenie naszej wiarygodności. Kwota, jakiej będzie wymagała w danym przypadku konkretna instytucja bankowa, zależna jest już od jej ustaleń. Temu parametrowi z pewnością również należy się dokładnie przyjrzeć. Musimy się też zorientować, jakimi środkami dysponujemy.

Ważnym zagadnieniem jest tutaj także kwestia czasu trwania zobowiązania. Kredyt hipoteczny zazwyczaj ma charakter długoterminowy. Niejednokrotnie jesteśmy związani z tego tytułu przez wiele lat. Wynika to ze wspomnianego już wcześniej faktu, że w ten sposób zazwyczaj pokrywa się pokaźne inwestycje, wymagające dużego nakładu finansowego. Nic zatem dziwnego, że jego spłata może zająć dużo czasu. Z pewnością dla wielu osób takie długotrwałe zobowiązanie może okazać się problematyczne ze względu na własne preferencje. Taka jest jednak specyfika kredytów hipotecznych. Jeśli nie jesteśmy zwolennikami zaciągania długów na wiele lat, należy poszukać ofert odpowiadających naszym oczekiwaniom. Nie jest jednak pewne, że je znajdziemy, a poza tym może okazać się, że wówczas wysokość miesięcznej raty będzie naprawdę duża. Ważne jest zatem, aby pamiętać o konieczności dokładnej analizy ofert oraz odniesienia ich do naszej sytuacji finansowej. Musimy zachować zdrowy rozsądek i skrupulatnie zbadać temat przed podjęciem decyzji. Należy również pamiętać, że zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi nieruchomość. Niewywiązywanie się z umowy może zatem oznaczać jej utratę.