Aby móc otrzymać kredyt gotówkowy, którego pełna suma przekazywana jest kredytobiorcy w formie przelewu na konto, bądź też gotówki, wypłacanej w banku udzielającym takiego kredytu, należy zwykle dysponować następującą dokumentacją: dwoma dowodami, potwierdzającymi tożsamość, aktualnym zaświadczeniem oraz, w przypadku emerytów i rencistów, decyzją o przyznaniu takiego świadczenia i ostatnim „odcinkiem” renty lub emerytury. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny legitymować się m.in. dokumentami rejestrowymi, dokumentami, stanowiącymi potwierdzenie uzyskiwania przychodów oraz aktualnymi zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego i ZUS-u, potwierdzającymi brak zaległości w uiszczaniu składek.

Gdy wniosek kredytowy zostanie złożony, strona kredytobiorcza otrzymuje wstępną informację o potencjalnym posiadaniu zdolności kredytowej i zapoznaje się z harmonogramem spłat. Następnym etapem postępowania jest weryfikowanie historii kredytowej wnioskodawcy – źródłem informacji na ten temat jest Biuro Informacji Kredytowej. W przypadku, gdy strona, ubiegająca się o kredyt, posiada inne zobowiązania tego typu i są one regularnie spłacane, stanowi to argument za tym, aby wydana została pozytywna decyzja kredytowa. money-2331220_640.jpg