Czy oszczędzanie zapewnia niezależność finansową?

0
52

Niezależność ekonomiczna to bardzo szeroko dyskutowane pojęcie, ale jednak bardzo rzadko wynika wyłącznie z oszczędzania, chociaż wiele osób myśli, że tylko założenie dużej lokaty bankowej wystarczy, aby zapewnić rodzinie przyszłość finansową. Niestety oszczędzanie nie do końca zapewnia niezależność finansową, ale pozwala zabezpieczyć maksymalnie kapitał przed inflacją. W artykule porozmawiamy o zasadach budowania niezależności finansowej w odniesieniu do popularnych praktyk oszczędnościowych.

Powiązanie oszczędzania z inwestowaniem

Oszczędzanie to podstawowy krok do uzyskania ostatecznej niezależności ekonomicznej, ale zazwyczaj niewystarczający. Trzeba oszczędzanie koniecznie połączyć z bardziej ryzykownymi inwestycjami. Co to oznacza? Nadwyżka kapitałowa wygenerowana na poziomie gospodarstwa domowego umożliwia prowadzenie inwestycji na rynku kapitałowym, czy w sektorze nieruchomości bez ryzyka nadmiernego zadłużenia, wysoko oprocentowanego. Nawet, jeżeli stracisz wszystkie oszczędności przy podjęciu negatywnej decyzji i tak ostatecznie wychodzisz na zero, bez konsekwencji formalnych w bankach detalicznych, czy parabankach. Najlepsze rozwiązanie to przechowywanie kapitału na lokatach bankowych, aż do wystąpienia kryzysu finansowego. Dlaczego to takie ważne? W kryzysie finansowym następuje przecena papierów wartościowych notowanych na światowych giełdach, a to pozwala wykorzystać oszczędności w momencie, gdy niewielu inwestorów posiada w ogóle kapitał do dyspozycji. W takich warunkach buduje się najszybciej niezależność ekonomiczną.

Monitorowanie wskaźników makroekonomicznych przy obsłudze lokat bankowych

W przypadku zakładania lokat bankowych warto również monitorować podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Chodzi głównie o stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski w kraju, a na świecie ogólnie przez banki centralne, np. FED w Stanach Zjednoczonych, czy EBC na terenie Unii Europejskiej. Oszczędzanie połączone z inwestowaniem na rynkach kapitałowych to najlepszy sposób dywersyfikacji środków. Odsunięcie konsumpcji, a przekazywanie kapitału na oszczędzanie to bardzo wygodny nawyk, który zabezpiecza budżet domowy przed wieloma kryzysami. Dochodzi do tego znacznie większy komfort psychiczny.