Lokaty bankowe – ich rodzaje i cechy

0
29

Jednym z rodzajów depozytów bankowych jest bankowa lokata terminowa. Umieszczając środki na takiej lokacie na określony czas, dajemy bankowi prawo do dysponowania nimi, czyli ich odpowiedniego inwestowania. W zamian po zakończeniu lokaty otrzymujemy od banku wpłacona kwotę wraz z odsetkami. W porównaniu choćby do inwestycji na giełdzie będą to zyski stosunkowo niewielkie, ale w zamian mamy ogromne bezpieczeństwo takiej inwestycji. Ponadto środki te są chronione gwarancjami BFG, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oferta różnego rodzaju lokat jest bardzo szeroka, gdyż lokaty i to jeszcze często różnych opcjach oferuje każdy bank. Aby nie pogubić się w takiej ilości ofert banków i wybrać porcję optymalną, warto wspomóc się rozwiązaniem, jakim są rankingi, czy porównywarki lokat. Dzięki odpowiedniemu ich zestawieniu będziemy mogli w łatwy sposób przeanalizować, która opcja nam najbardziej odpowiada. Trzeba jednak znać podstawowe parametry lokat, aby się w tym dobrze zorientować.

Podstawowym parametrem każdej lokaty jest oczywiście jej oprocentowanie. To właśnie jego wysokość informuje nas o tym, ile zarobimy na odsetkach z lokaty. Różny może być rodzaj oprocentowania. Kiedy jego wysokość jest taka sama przez cały okres lokaty, niezależnie od zmian stóp procentowych, to mówimy o oprocentowaniu stałym. Kiedy natomiast wysokość oprocentowania zmienia się wraz ze zmianami wartości tych stóp to mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie stałe daje z zysk, którego wysokości jesteśmy praktycznie pewni. Z kolei przy zmiennym oprocentowaniu w zależności od sytuacji możemy nieco stracić, ale w sprzyjających okolicznościach, czyli przy podwyżce stóp procentowych zyskać. Na wysokość zysków przy określonym oprocentowaniu wpływać może również częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im ta kapitalizacja będzie częstsza, tym zyski będą większe, ponieważ przy każdej kapitalizacji odsetki są doliczane do głównego kapitału, a co za tym idzie wzrasta kwota, na które bazuje się przy liczeniu kolejnych odsetek.

Wybierając lokatę, należy zwracać uwagę nie tylko na przyszłe zyski, ale również na wiele innych aspektów. Jednym z nich jest czas trwania lokaty, który też pośrednio ma znaczenie dla zysku, ale przede wszystkim określa on, kiedy będziemy mogli podjąć środki z lokaty bez utraty odsetek. Jeśli wiemy, ze nasze wolne środki nie będą nam potrzebne na bieżące wydatki możemy zainwestować w jedną z lokat długoterminowych, na przykład roczną, czy dwuletnią. W przeciwnym wypadku lepiej zainwestować w lokatę kwartalną, czy o jeszcze krótszym czasie trwania. Wtedy po tym czasie będziemy mogli podjąć nasze środki wraz z wypracowanym zyskiem. Banki oferują też dość ciekawą ofertę lokat, jaka jest lokata strukturyzowana, zwana również podwójną. Jan to działa? Środki wpłacane na taka lokatę są dzielone na dwie części. Jedna z nich jest inwestowana w sposób bezpieczny, tak, jak w przypadku każdej innej lokaty. Druga część jest natomiast inwestowana bardziej agresywnie, co wiąże się z większym ryzykiem, ale daje też duże szanse na większe zyski. Warto przed założeniem takiej lokaty zorientować się, jak mają być inwestowane środki z drugiej części. To pozwoli nam na zanalizowanie ryzyka i czy warto je podejmować. Inna ciekawą ofertą w przypadku lokat są lokaty walutowe. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy posiadają depozyty w obcej walucie lub też mają zaciągnięty kredyt walutowy. W tym drugim przypadku lokata może być użyta do równoważenie większych kosztów kredytu z powodu niekorzystnych z punktu widzenia kredytobiorców, a korzystnych z punktu posiadających depozyty, zmian kursu walut.