Zakładanie lokat bankowych

0
138

Lokaty bankowe to produkty z reguły bezpieczne, które swoim charakterem znacznie przebijają propozycje, które mają dla swoich klientów posiadacze kont oszczędnościowych. Przede wszystkim oprocentowanie występujące na lokacie jest dużo korzystniejsze choć w czasach kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią może być tak, że zysk z lokaty jak i z konta oszczędnościowego przy niskich stopach procentowych będzie wyjątkowo niewielki.

Zalety

Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu są najbezpieczniejszym produktem bankowym dającym pewny zysk przy określonej perspektywie czasowej. Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem już takiej pewności nie dają choć są nadal bardzo korzystne z punktu widzenia klienta banku.

Czas zakładania lokat

Lokaty bankowe to produkty, które są raczej krótkoterminowe, a czas trwania waha się pomiędzy miesiącem, a dwudziestoma miesiącami. W tym czasie klienci nie powinni podejmować środków finansowych z uwagi na ryzyko utraty oprocentowania. Nie tylko tego typu lokat można zaobserwować w ofercie wielu instytucji finansowych. Ciekawą propozycją jest lokata jednodniowa, której charakter jak sama nazwa wskazuje dotyczy zakładania lokaty na jeden dzień w określonych godzinach. Po tym jak mija jedna doba zegarowa środki podejmowane są z powrotem z banku przez klienta. Tego typu produkty finansowe można zakładać bez udziału klienta, a robi to za niego specjalny automat, który umożliwia automatyczne zakładanie kont klientom.

Specjaliści preferują zakładanie lokat bankowych na różne okresy uzależnione od tego, w jakiej chwili znajduje się gospodarka. Jeśli panuje kryzys gospodarczy stopy procentowe najczęściej są obniżane przez Radę Polityki Pieniężnej i tym samym oprocentowanie na lokacie maleje. Przekłada się to następnie na wysokość odsetek po okresie obowiązywania lokaty bankowej. Okres dobrej koniunktury gospodarczej oznacza wyższe oprocentowanie dla lokat.

Wady

Dużym minusem zakładania lokat bankowych jest to, że klienci nie mają dostępu do środków zdeponowanych na lokacie. Konta oszczędnościowe dają taką możliwość, dlatego są często dużo wygodniejszym rozwiązaniem dla klientów. Jeśli klienci zdecydują się na zamknięcie lokaty wówczas grozi to utratą odsetek przewidzianych w umowie. Osoby zajmujące się tematyką finansową doradzają umieszczenie środków finansowych na kilku lokatach bankowych, tak, aby gdy nastąpi potrzeba wypłaty nie będzie problemu ze środkami na pozostałych lokatach. Odsetki zawsze tracimy od lokat, które właśnie są zamykane, a reszta będzie nadal pracować.

Zobacz także:  Lokaty bankowe, a inwestowanie

Dobrą formą podczas wyboru lokaty jest również rodzaj lokaty bankowej. Lokaty rentierskie zakładane na dłuższy czas, najczęściej od dwóch do trzech lat są zawierane na wyższe kwoty takie jak sto tysięcy złotych. Odsetki wypłacane co miesiąc przy tak dużym kapitale mogą stanowić spory budżet dla przeciętnego człowieka, dla którego taka comiesięczna wypłata stanowi spory zastrzyk dodatkowej gotówki.