Zwrot środków zawsze gwarantowany

0
98

Bezpieczny tryb oszczędzania lokaty bankowej to jej nadrzędna zaleta,którą doceniają klienci instytucji finansowych. Gwarancja Bezpieczeństwa wynika z faktu, że nad depozytem czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jego funkcją jest finansowanie zwrotu środków skumulowanych na lokacie w sytuacji kiedy instytucja bankowa wykazuje problemy z wypłacalnością lub gdy grozi jej zawieszenie działalności. Fundusz może pokryć wysokości środków z lokat o maksymalnej wysokości 100 tysięcy euro przypadających na jeden rachunek bankowy.

Lokata bankowa – ile można zyskać?

Wysokość oprocentowania to najistotniejsza kwestia jaką biorą pod uwagę klienci podczas dokonywania wyboru lokaty bankowej, gdyż wysokość oprocentowania ściśle determinuje przewidywany zysk z lokaty. Wysokość oprocentowania utrzymuje się na podobnym poziomie jak to jest w przypadku kredytów i pożyczek bankowych,a nawet trochę niższe. Jeśli należymy do grona nowych klientów, lub posiadamy kapitał w znacznej wysokości wówczas możemy liczyć na wyższe oprocentowanie. Instytucje finansowe dają możliwość negocjacji warunków lokaty klientom z pokaźnymi środkami finansowymi oraz stwarzają atrakcyjne warunki pod postacią ofert limitowanych w przypadku nowych klientów.

Należy pamiętać, że sposób kapitalizacji odsetek wpływa na preferencyjność lokaty bankowej. Zazwyczaj jest on dokonywany jednorazowo, zwykle pod koniec okresu trwania lokaty. W praktyce oznacza to dodawanie odsetek od prowadzenia lokaty do wysokości kapitału. Im częściej odsetki są kapitalizowane tym więcej odsetek możemy zgromadzić.

Wybór lokaty bankowej terminowej będzie dedykowany wszystkim tym, którym zależy na bezpiecznym oszczędzaniu i chronieniu swoich środków finansowych przed utratą ich wartości. Ta opcja to również dobry wybór dla klientów, którzy chcą uniknąć straty części lub całości swego kapitału.

Być świadomym swego wyboru…

Z teoretycznego punktu widzenia, bardzo ważne jest aby przed wyborem określonej lokaty bankowej mieć świadomość na jakich zasadach działają i jakie ich warianty banki mają do zaoferowania. Zazwyczaj dla statystycznego Polaka wybór lokaty nie wiąże się ze szczegółową analizą rynku produktów bankowych. Przeciętny klient zwykle zgadza się z przyjętymi normami bankowymi, bez ich negocjacji. Każde rozeznanie się w temacie lokat bankowych sprawi, że nasz wybór będzie bardziej świadomy dzięki czemu możemy wybrać interesująca nas ofertę opartą na korzystnych warunkach.